Chuyển biến từ nhận thức đến hành động PDF. In Email

Thời gian qua, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực để lãnh đạo LLVT tỉnh thực hiện. Thông qua đó đã tạo sức lan toả ngày càng sâu rộng, thiết thực trong LLVT tỉnh, góp phần hoàn thành tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững chắc.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ thực tiễn, đề ra những giải pháp trọng tâm để triển khai. Cụ thể, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã ra Kế hoạch số 248-KH/ĐU, ngày 7-12-2011 “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và LLVT tỉnh giai đoạn 2011-2015”, trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, mục tiêu cụ thể. Đặc biệt, đã xác định rõ những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần đột phá; đồng thời chỉ ra được khâu then chốt để tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, từ đó phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

LLVT huyện Ba Chẽ hành quân dã ngoại giúp xã Lương Mông làm đường giao thông nông thôn.
LLVT huyện Ba Chẽ hành quân dã ngoại giúp xã Lương Mông làm đường giao thông nông thôn.

Để việc học và làm theo Bác đi vào nền nếp, hiệu quả, Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả, kinh nghiệm, chủ động khắc phục tồn tại, hạn chế sau quá trình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007-2011. Trên tinh thần đó, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập, nâng cao nhận thức với ý thức tự giác rèn luyện, giữa “xây” và “chống” giữa động viên, khuyến khích với đôn đốc, kiểm tra của các cấp uỷ Đảng để từ đó góp phần ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước...

Để việc học tập và làm theo gương Bác có sức lan toả trong toàn lực lượng, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì. Đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp đã chủ động liên hệ, đề ra nội dung, giải pháp cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong các kỳ sinh hoạt, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm việc thực hiện từng nội dung mình đã đăng ký để các đảng viên khác trong đơn vị tham gia góp ý kiến. Qua thời gian thực hiện nội dung này, mọi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đều thể hiện tốt ý thức trách nhiệm, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chủ động rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu một cách thiết thực. Căn cứ vào các tiêu chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn liền với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh còn đưa việc học và làm theo gương Bác thành tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên hàng năm và gắn với phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, nên đã tạo thành động lực thúc đẩy phong trào hành động cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng thi đua phấn đấu học tập, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xác định công tác kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, uốn nắn kịp thời những mặt còn hạn chế, vì vậy, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã cử nhiều đoàn công tác để kiểm tra các tập thể, cá nhân, trong đó tập trung chủ yếu vào đội ngũ cán bộ, chỉ huy. Qua kiểm tra, nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCS trong các đơn vị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến tốt; nhiều tập thể, cá nhân đã chủ động vận dụng linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân nơi đơn vị đóng quân ghi nhận và đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Trung Trịnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bằng những nội dung, tiêu chí, hành động cụ thể trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến nay đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, chủ trì các cấp đã nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của bản thân trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Đây là yếu tố then chốt, quyết định đến việc xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ánh Dương

Nguồn: Báo điện tử Quảng Ninh


Tin liên quan:
Tin cũ hơn: